Επαγγελματική Ανάπτυξη

Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα αυτό είναι μια ευέλικτη ηλεκτρονική κατάρτιση για εκπαιδευτικούς ενηλίκων σχετικά με τα βασικά στοιχεία της κλιματικής αλλαγής και τα συναφή ψυχοκοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Eνότητα 1
Eνότητα 2
Eνότητα 3
Eνότητα 4
Eνότητα 5
Eνότητα 6
Eνότητα 7
Eνότητα 8
Eνότητα 9
Eνότητα 10