Θεματική Ενότητα 2 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Last updated: November 11, 2021

Καλωσορίσατε στη Θεματική Ενότητα 2 – Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή!

 

Μετά τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας, θα μπορείτε να:

  1. Αναγνωρίσετε τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής.
  2. Κατανοήσετε τη σημασία της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
  3. Λάβετε δράσεις που προωθούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  4. Αλλάξετε συνήθειες και να προωθήσετε αλλαγές ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή

Ας ξεκινήσουμε!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων