Βιβλιογραφία:

Πρόσθετοι πόροι:

Εκτός από αυτούς τους συνδέσμους, ενδέχεται να υπάρχουν άλλες πηγές πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της κατανάλωσης τροφίμων στην κλιματική αλλαγή στην περιοχή σας, κυρίως από τοπικές ή περιφερειακές αρχές και αρχές πολιτικής προστασίας. Χρησιμοποιήστε την αγαπημένη σας μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο και αναζητήστε την «κλιματική αλλαγή και κατανάλωση τροφίμων» στην περιοχή σας.