Βιβλιογραφία:

Επιπρόσθετες πηγές:

Χρησιμοποιήστε την αγαπημένη σας μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης και αναζητήστε “κλιματικές επιδράσεις”, “ακραία καιρικά φαινόμενα”, “κλιματική προσαρμογή“, ” λύσεις βασισμένες στη φύση “, ” γκρίζες και πράσινες υποδομές”+ “πόλεις ή “στέγαση”.