Ερωτήσεις προβληματισμού

Ερωτήσεις:

  • Ερώτηση 1 – Πως βοηθά η δενδροφύτευση σε αστικές περιοχές στην αντιμετώπιση του καύσωνα?
  • Ερώτηση 2 – Δώστε δύο μέτρα που μπορούν να γίνουν για την αποφυγή πλημμυρών