Ερωτήσεις προβληματισμού

Ερωτήσεις:

  • Ερώτηση 1 – Γιατί οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κύρια αιτία της παγκόσμιας υπερθέρμανσης του πλανήτη;
  • Ερώτηση 2 – Εξετάζοντας τα διάφορα είδη μέτρων που μπορείτε να πάρετε ενάντια στην κλιματική αλλαγή, δώστε ένα παράδειγμα δράσης προσαρμογής.