Ερωτήσεις προβληματισμού

Ερωτήσεις:

  • Ερώτηση 1– Περιγράψτε εν συντομία τι σας έρχεται στο μυαλό σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
  • Ερώτηση 2 – Τι παρακινεί τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής;
  • Ερώτηση 3 – Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, που να σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής;
  • Ερώτηση 4 – Στο άμεσο μέλλον, ποιες οικιακές δραστηριότητες για την συμβολή στην κλιματική αλλαγή σχεδιάζετε;
  • Ερώτηση 5 – Από πού αντλείτε πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή;