Θέμα 1 Γιατί είναι σημαντική η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

1. Μικρό Βίντεο Διάλεξης

1.1 Ερωτήσεις

  • Ερώτηση 1: Ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι για την κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο;
  • Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή σας;
  • Ερώτηση 3: Πώς προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις επιπτώσεις;
  • Ερώτηση 4: Ποιες νέες ευκαιρίες μπορούν να συνδεθούν με την κλιματική αλλαγή;