Θέμα 1 Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινη υγεία: στατιστικά και πληροφορίες

1. Σύντομη βίντεο-διάλεξη

1.1 Ερωτήσεις

  • Ερώτηση  1: Στην περιοχή που ζείτε ποιες είναι οι κυριότερες επιδράσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας;
  • Ερώτηση  2: Γνωρίζετε τι να κάνετε για να προστατέψετε την υγεία σας από αυτές τις επιδράσεις;
  • Ερώτηση  3: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από τις τοπικές αρχές ούτως ώστε αυτές οι επιδράσεις στην υγεία σας να ελαχιστοποιηθούν;
  • Ερώτηση  4: Τι μπορείτε να κάνετε για να αναγκάσετε τις αρχές στην περιοχή που ζείτε να πάρουν πιο ενεργείς δράσεις για να προστατέψουν την ανθρώπινη υγεία;