Θέμα 1 Κλιματική αλλαγή και κατανάλωση τροφίμων: στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες

1. Μικρό Βίντεο από Διάλεξη

1.1 Ερωτήσεις

  • Ερώτηση 1: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα κλιματικής αλλαγής που σχετίζονται με την κατανάλωση τροφίμων εκεί όπου ζείτε;
  • Ερώτηση 2: Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αποφύγουμε;
  • Ερώτηση 3: Τι πρέπει να κάνουν οι τοπικές αρχές για να μειώσουν αυτές τις επιπτώσεις στην υγεία σας;
  • Ερώτηση 4: Τι μπορείτε να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι οι αρχές της περιοχής σας θα λάβουν καλύτερα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας;