Θέμα 1 Ό, τι σχετίζεται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

1. Διάλεξη σε Μικτό Βίντεο

1.1 Ερωτήσεις Κατανόησης

  • Ερώτηση 1: Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την κλιματική αλλαγή στην περιοχή σας;
  • Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής;
  • Ερώτηση 3: Πως μπορείτε να προσαρμοστείτε;
  • Ερώτηση 4: Τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;