Θέμα 2 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην προσωπική ασφάλεια

Αυτοκαθοδηγούμενη Μαθησιακή Δραστηριότητα

Τίτλος/Θέμα Δραστηριότητας:Αυτοαξιολόγηση της δυνατότητας προσαρμογής σε κλιματικούς κινδύνους
Διάρκεια Δραστηριότητας:Αυτή η αυτοκαθοδηγούμενη εκμάθηση έχει σχεδιαστεί με διάρκεια 90 λεπτά
Μαθησιακό Αποτέλεσμα:Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, θα μπορείτε να αναγνωρίσετε τους κύριους κλιματικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεστε, να αξιολογήσετε το επίπεδο προσαρμοστικών δυνατότητων σας όταν αντιμετωπίζετε αυτούς τους κινδύνους και θα γνωρίζετε τι επιδράσεις μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στην ευαλωτότητα σας
Απαιτούμενα υλικά:Υποχρεωτικά: χαρτί και υλικά για γράψιμο (εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε υπολογιστή) Προαιρετικά: χρωματιστά μολύβια/στυλό, πρόσβαση στο διαδίκτυο (υπολογιστής, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα)
Στόχος δραστηριότητας:Υποστήριξη αξιολόγησης του τρόπου έκθεσης σε κλιματικούς κινδύνους, πόσο καλά προετοιμασμένοι/ες είσαστε ενάντια σε αυτούς τους κινδύνους, πως η ευαλωτότητα σας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής και αξιολόγηση της προσαρμοστικής σας ικανότητας, δηλαδή τι μπορεί να κάνετε για να μπορείτε να προσαρμοστείτε καλύτερα στις παρούσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες

Οδηγίες βήμα προς βήμα:

Σε ένα φύλλο χαρτί, ανακαλύψτε και απαριθμήστε  τον τύπο κλιματικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η τωρινή σας τοποθεσία.  

Για παράδειγμα:

 • Κύματα καύσωνα
 • Περίοδοι κρύου
 • Βαριά βροχόπτωση/πλημμύρες
 • Λειψυδρία/ ξηρασία
 • Δυνατοί άνεμοι
 • Θαλάσσιες διαταραχές
 • Παράκτιες πλημμύρες
 • Ολίσθηση εδάφους
 • Δασικές πυρκαγιές
 • Χιονοθύελλες

Με βάση όσα ήδη γνωρίζετε και ανακαλύψατε σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην περιοχή σας, σημειώστε με ένα σύμβολο πως η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσει (+), μειώσει (-), η να μην επηρεάσει σημαντικά (=)  αυτούς τους κινδύνους.

Για παράδειγμα:

 • Κύματα καύσωνα +
 • Περίοδοι κρύου –
 • Βαριά βροχόπτωση/πλημμύρες =
 • Λειψυδρία/ξηρασία +
 • Δυνατοί άνεμοι =
 • Θαλάσσιες διαταραχές +
 • Παράκτιες πλημμύρες +
 • Ολίσθηση εδάφους –
 • Δασικές πυρκαγιές +
 • Χιονοθύελλες –

Με βάση όσα γνωρίζετε για αυτά τα θέματα η μετά από σύντομη αναζήτηση στις ειδήσεις σχετικά με ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας, αναφέρετε τρια είδη κινδύνων που μπορεί να είναι πιο επικίνδυνοι για την ασφάλειά σας.

Για παράδειγμα:

 • Κύματα καύσωνα +
 • Περίοδοι κρύου –
 • Βαριά βροχόπτωση/πλημμύρες =
 • Λειψυδρία/ξηρασία +
 • Δυνατοί άνεμοι =
 • Θαλάσσιες διαταραχές +
 • Παράκτιες πλημμύρες +
 • Ολίσθηση εδάφους –
 • Δασικές πυρκαγιές +
 • Χιονοθύελλες –

Δημιουργήστε έναν πίνακα αυτοαξιολόγησης της  ικανότητας  σας να προσαρμόζεστε στους κλιματικούς κινδύνους, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:

 • Στις στήλες, τοποθετήστε τους κύριους κλιματικούς κινδύνους στους οποίος εκτίθεστε και έχετε αναγνωρίσει προηγουμένως.
 • Στις σειρές, τοποθετήστε τα δικά σας κριτήρια αυτοαξιολόγησης για το κάθε παράδειγμα ατομικής προσαρμογής που παρουσιάστηκε στο βίντεο:

Έρευνα πληροφοριών: παρακολούθηση δελτίων καιρού, συμβουλές από ενημερωτικά φυλλάδια, αύξηση γνώσης σχετικά με χάρτες επικίνδυνων περιοχών κλπ.

Προετοιμασία: διασφάλιση συντήρησης κτιρίων, αποθήκευση αποθεμάτων και προετοιμασία κουτιού για επείγουσες ανάγκες.

Προστασία: ασφάλιση πορτών και παραθύρων, τοποθέτηση αμμόσακκων, διατήρηση δροσερής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια κυμάτων καύσωνα.

Ασφάλεια: Εγγραφή σε ασφάλεια που καλύπτει διαφορετικά φαινόμενα κλιματικών κινδύνων.

Κοινωνική δράση: υποστήριξη πολιτικών προσαρμογής, συμμετοχή σε τοπικές συνελεύσεις, υπογραφή λίστας υπογραφών (petition)

Εκκένωση/μετανάστευση:  συμμόρφωση με σχέδια εκκένωσης, προγραμματισμός καταφυγής σε ασφαλέστερη περιοχή και μετανάστευση σε περιοχές με λιγότερους κινδύνους.

Για παράδειγμα:

Eαξιολογήστε το επίπεδο ετοιμότητας σας για το κάθε κριτήριο. Για να το κάνετε αυτό, συμπληρώστε τον πίνακα με αριθμούς από το 1 μέχρι το 5, όπου:

 1. Καθόλου προετοιμασμένος/η
 2. Πολύ λίγο προετοιμασμένος/η
 3. Κάπως προετοιμασμένος/η
 4. Καλά προετοιμασμένος/η
 5. Εντελώς προετοιμασμένος/η

Για παράδειγμα:

Βήμα 6. Χρωματίστε το κάθε κελί στον πίνακα, με το αντίστοιχο χρώμα για κάθε αριθμό.

(Σημείωση:  Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό αλλά διευκολύνει στην ανάγνωση του πίνακα αυτοαξιολόγησης.)

 

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα προηγούμενα βήματα, συμπληρώστε την αυτοαξιολόγηση σας απαντώντας τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ποιοι είναι οι κύριοι κλιματικοί κίνδυνοι που απειλούν την ασφάλεια σας αυτή τη στιγμή;
 2. Τι επίδραση θα έχει η κλιματική αλλαγή σε αυτούς τους κινδύνους: θα αυξηθούν, θα μείνουν οι ίδιοι ή θα μειωθούν;
 3. Γενικά, θεωρείτε ότι είστε καλά προετοιμασμένοι/ες για τους σημερινούς κύριους κλιματικούς κινδύνους;
 4. Τι χρειάζεστε για να προσαρμοστείτε καλύτερα στους σημερινούς κλιματικούς κινδύνους (σχετικά με πληροφορίες, ετοιμότητα, ασφάλεια, συμμετοχή και εκκένωση);