Θέμα 2 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αστική διαβίωση

Αυτοκαθοδηγούμενη Μαθησιακή Δραστηριότητα

Τίτλος/Θέμα Δραστηριότητας:Αξιολόγηση της αστικής κλιματικής ευαλωτότητας και εξεύρεση λύσεων
Διάρκεια Δραστηριότητας:120 λεπτά
Μαθησιακό Αποτέλεσμα:Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας θα μπορείτε να αναγνωρίσετε τα κυριότερα ευάλωτα σημεία του σπιτιού σας, του δρόμου και της πόλης σας όσον αφορά το κλίμα και να αναγνωρίσετε επιλογές προσαρμογής που μπορούν να γίνουν για να μειώσετε την ευαλωτότητα τους
Απαιτούμενα υλικά:Χαρτί και υλικά για γράψιμο (εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε υπολογιστή), πρόσβαση σε μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης (ηλεκτρονικό υπολογιστή, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα…)
Στόχος δραστηριότητας:Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το αστικό περιβάλλον που ζείτε (ή που βρίσκεται πιο κοντά σε εσάς) είναι επιρρεπές σε κλιματικούς κινδύνους και πως μπορεί να προσαρμοστεί για να αυξήσει την ανθεκτικότητα του απέναντι στο σημερινό και μελλοντικό κλίμα, αναγνωρίζοντας τις πιο ωφέλιμες και βιώσιμες λύσεις

Οδηγίες βήμα προς βήμα:

Σε ένα φύλλο χαρτιού αναφέρετε θέματα στα οποία οι κλιματικοί κίνδυνοι στην πόλη που ζείτε (ή αν κατοικείτε σε αγροτική περιοχή, στην πιο κοντινή πόλη) είναι εκτεθειμένα. Για παράδειγμα:

 • Κύματα καύσωνα
 • Περίοδοι κρύου
 • Βαριά βροχόπτωση/πλημμύρες
 • Λειψυδρία/ξηρασία
 • Δυνατοί άνεμοι
 • Θαλάσσιες διαταραχές
 • Παράκτιες πλημμύρες
 • Ολίσθηση εδάφους
 • Δασικές πυρκαγιές
 • Χιονοθύελλες

Με βάση όσα ήδη γνωρίζετε και ανακαλύψατε σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην περιοχή σας, σημειώστε με ένα σύμβολο πως η κλιματική αλλαγή μπορεί να αυξήσει (+), μειώσει (-), η να μην επηρεάσει σημαντικά (=)  αυτούς τους κινδύνους.

Για παράδειγμα

 • Κύματα καύσωνα +
 • Περίοδοι κρύου –
 • Βαριά βροχόπτωση/πλημμύρες =
 • Λειψυδρία/ξηρασία +
 • Δυνατοί άνεμοι =
 • Θαλάσσιες διαταραχές +
 • Παράκτιες πλημμύρες +
 • Ολίσθηση εδάφους –
 • Δασικές πυρκαγιές +
 • Χιονοθύελλες –

Με βάση όσα γνωρίζετε για αυτά τα θέματα η μετά από σύντομη αναζήτηση στις ειδήσεις σχετικά με ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας, αναφέρετε τρια είδη κινδύνων που μπορεί να είναι πιο επικίνδυνα για την ασφάλειά σας.

Για παράδειγμα

 • Κύματα καύσωνα +
 • Περίοδοι κρύου –
 • Βαριά βροχόπτωση/πλημμύρες =
 • Λειψυδρία/ξηρασία +
 • Δυνατοί άνεμοι =
 • Θαλάσσιες διαταραχές +
 • Παράκτιες πλημμύρες +
 • Ολίσθηση εδάφους –
 • Δασικές πυρκαγιές +
 • Χιονοθύελλες –

Σκεφτείτε πρώτα το σπίτι σας, αναγνωρίστε ποιες είναι οι πιθανές κλιματικές συνέπειες και βρείτε λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Για να το κάνετε αυτό ξεκινήστε δημιουργώντας έναν πίνακα με δύο στήλες. Στην αριστερή στήλη αναγνωρίστε στην κάθε σειρά, πιθανές κλιματικές συνέπειες. Στη δεξιά στήλη, με βάση τη γνώση σας και διαδικτυακή αναζήτηση, αναγνωρίστε πιθανές επιλογές προσαρμογής που μπορούν να προλάβουν ή να μειώσουν τίς αντίστοιχες πιθανές συνέπειες.

Για παράδειγμα

Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη την πόλη σας (ή αν κατοικείτε σε αγροτική περιοχή, την κοντινότερη πόλη), αναγνωρίστε επίσης πιθανές κλιματικές συνέπειες και λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Όπως και στο προηγούμενο βήμα, ξεκινήστε δημιουργώντας έναν πίνακα με δύο στήλες. Στην αριστερή στήλη, καταγράψτε σε κάθε σειρά πιθανές κλιματικές συνέπειες. Στη δεξιά στήλη, με βάση τη γνώση σας και διαδικτυακή αναζήτηση, αναγνωρίστε πιθανές λύσεις προσαρμογής που προλαμβάνουν οι μειώνουν τις αντίστοιχες κλιματικές συνέπειες.

Για παράδειγμα:

 

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώσατε στα προηγούμενα βήματα, ολοκληρώστε την ανάλυση σας απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές κλιματικές συνέπειες που εντοπίσατε, θεωρείτε ότι το σπίτι και η πόλη σας είναι πολύ επιρρεπή στο κλίμα;
 2. Στο μέλλον, η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει την ευαλωτότητα του σπιτιού και της πόλης σας;
 3. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές κλιματικής προσαρμογής που έχετε αναγνωρίσει, ποιες λύσεις βασίζονται στη φύση και ποιες είναι τεχνικές ή λύσεις υποδομών;
 4. Κατά τη γνώμη σας, ποιες προσαρμοστικές επιλογές είναι πιο αποτελεσματικές, πιο βιώσιμες και προσφέρουν περισσότερα πλεονεκτήματα;