Θέμα 2 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό

Αυτο-κατευθυνόμενη μαθησιακή δραστηριότητα

Τίτλος/Θέμα Δραστηριότητας:Πώς να καταστεί ο τουρισμός βιώσιμος, προκειμένου να μειωθεί η επίδρασή του στην κλιματική αλλαγή
Διάρκεια δραστηριότητας:Αυτή η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση διαρκεί 90 λεπτά
Μαθησιακό αποτέλεσμα:Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να προσδιορίσετε τον αντίκτυπο του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή και τις καλές πρακτικές σε ατομικό και επιχειρηματικό επίπεδο για να μειώσετε τις επιπτώσεις του
Απαιτούμενα υλικά:Χαρτί και υλικό γραφής, πρόσβαση στο διαδίκτυο (υπολογιστής, smartphone, tablet, ...)
Σκοπός Δραστηριότητας:Αξιολογήστε πώς ο τουρισμός μπορεί να επηρεάσει το κλίμα και πώς μπορείτε να μειώσετε τον αντίκτυπό του ως τουρίστας και ως πάροχος τουριστικών υπηρεσιών

Οδηγίες βήμα προς βήμα:

Αφού διαβάσετε τις πληροφορίες, σκεφτείτε τα ακόλουθα θέματα:

 • Τι εννοούμε με τον όρο βιώσιμος τουρισμός;
 • Αναφέρετε τις 5 κορυφαίες αιτίες, που δημιουργούνται από τον τουρισμό παγκοσμίως, οι οποίες συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.
 • Πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις επιπτώσεις;

Παραθέστε τρία έως πέντε προβλήματα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, τα οποία είναι αποτέλεσμα της ατομικής συμπεριφοράς του τουρίστα.

Βρείτε λύσεις που μπορούν να μειώσουν ή να αποτρέψουν την εμφάνιση των προβλημάτων αυτών.

Πώς μπορείτε να γίνετε ένας τουρίστας, ο οποίος συμβάλλει στον βιώσιμο τουρισμό με τις ενέργειές του/της, φτιάξτε έναν σύντομο οδηγό για τουρίστες.

Παράδειγμα στον τουριστικό οδηγό:

 • Επιλέξτε τα εστιατόρια που παρασκευάζουν φαγητό από τοπικά τρόφιμα
 • Χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα, ηλεκτρικά σκούτερ κ.λπ.
 • Αγοράστε τοπικά αναμνηστικά
 • Αγοράστε χειροποίητα προϊόντα
 • Επισκεφθείτε περισσότερα μέρη στη γειτονιά σας ή όχι πολύ μακριά από την περιοχή σας

Αναφέρετε τρία έως πέντε προβλήματα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, τα οποία είναι αποτέλεσμα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Βρείτε λύσεις που μπορούν να μειώσουν ή να αποτρέψουν την εμφάνιση των προβλημάτων αυτών.

Πώς μπορούν οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών να μειώσουν την επίδραση του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή;

Παράδειγμα:

 • Χρησιμοποιήστε βιολογικά απορρυπαντικά σε ξενοδοχεία
 • Μειώστε τη χρήση νερού
 • Φτιάξτε φαγητά από πρώτες ύλες που αγοράστηκαν από τοπικούς αγρότες

Γράψτε συνοπτικά σε ένα φύλλο χαρτί τις πιο σημαντικές πληροφορίες. Κάντε μια λίστα και των δύο τύπων συνεισφοράς (ατομική και επιχειρηματική) στην κλιματική αλλαγή μέσω του τουρισμού και αναφέρετε μία λύση για το καθένα.

Μπορείτε να αναφέρετε υπάρχουσες λύσεις ή καλές πρακτικές.

Επιλέξτε το πιο σημαντικό ή ενδιαφέρον για εσάς από τη λίστα στο προηγούμενο βήμα και παρουσιάστε το στην ομάδα σας.

Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

 • Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα/επιπτώσεις και στην περιοχή σας, είναι παγκόσμιο ζήτημα;
 • Είναι οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα;
 • Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά ως άτομο για να λύσετε αυτό το πρόβλημα ή να μειώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις;