Θέμα 2 Η κλιματική αλλαγή είναι επιβλαβής για εμάς

Αυτοκαθοδηγούμενη Μαθησιακή Δραστηριότητα

Τίτλος/Θέμα Δραστηριότητας:Αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της κλιματικής αλλαγής
Διάρκεια Δραστηριότητας:Αυτή η αυτοκαθοδηγούμενη εκμάθηση έχει σχεδιαστεί με διάρκεια 90 λεπτά
Μαθησιακό Αποτέλεσμα:Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας θα μπορείτε να αναγνωρίσετε με ποιο τρόπο οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, πώς μας βλάπτουν αυτές οι δραστηριότητες και πως να αναζητήσετε λύσεις για να μειώσετε τις αρνητικές τους επιδράσεις
Απαιτούμενα υλικά:Υποχρεωτικά: χαρτί και υλικά για γράψιμο (εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε υπολογιστή) Προαιρετικά: χρωματιστά μολύβια/στυλό
Στόχος Δραστηριότητας:Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητες εντείνουν την κλιματική αλλαγή και πως οι πράξεις μας μας βλάπτουν, ούτως ώστε να μπορείτε να αναλογιστείτε και να βρείτε λύσεις για να ελαχιστοποιήσετε τις αρνητικές επιδράσεις αυτών των δραστηριοτήτων

Οδηγίες βήμα προς βήμα:

Αναλύστε το άρθρο “Κλιματική αλλαγή” (“Climate change“) (https://unric.org/pt/mundo-espera-solucao-para-alteracoes-climaticas-diz-ban-ki-moon-7/), εστιάζοντας στα ακόλουθα σημεία:

  • Δράσεις που χρειάζονται για να περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας στο 1.5 ˚C.
  • Τη σημασία της μείωσης των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου (GHG), και συγκεκριμένα CO2, με σκοπό τoν έλεγχο της αύξησης της θερμοκρασία του αέρα.
  • Η σημασία της εμπλοκής όλων των σχετικών φορέων για την επίτευξη των πιο πάνω.

Μετά την ανάγνωση του άρθρου, αναζητήστε στην αγαπημένη σας μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης και επιλέξτε δύο άρθρα με αντίθετες απόψεις σχετικά με το ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή: ένα που να αναφέρει τις ανθρώπινες δραστηριότητες ως την κύρια αιτία και ένα που αναφέρει άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή που παρατηρούμε σήμερα.  

Σε ένα φύλλο χαρτιού, συνοψίστε τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε, σε κουκκίδες, σε μια λίστα με δύο στήλες (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό χρώμα για κάθε στήλη αν επιθυμείτε) με τα κύρια σημεία των δύο απόψεων.  

Με βάση τα συμπεράσματα σας από τα προηγούμενα τρία βήματα, ετοιμάστε μια σύντομη σημείωση, όχι μεγαλύτερη από μια σελίδα Α4, συνοψίζοντας τις απόψεις σας για το ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή και των βλαβερών επιπτώσεων της στον πλανήτη και στα είδη μας (ανθρώπινα, ζωικά και φυτικά).

Μετά την ολοκλήρωση και τη διόρθωση της σύντομης σημείωσής σας, σας εισηγούμαστε να τη δημοσιεύσετε στην σελίδα του έργου TAKE IT στο Facebook: www.facebook.com/TAKEitClimateChange  Στη συνέχεια, παρακολουθήστε τα σχόλια και συμμετέχετε στη συζήτηση.

Σύμφωνα με όσα έχετε ήδη μάθει σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το αποτέλεσμα του συλλογισμού σας, σημειώστε τρεις δράσεις που μπορείτε να πάρετε για να συμβάλλετε στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.