Θέμα 2 Προκλήσεις προσαρμογής

Αυτο-κατευθυνόμενη δραστηριότητα μάθησης

Τίτλος/Θέμα δραστηριότητας:Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σας που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή
Διάρκεια δραστηριότητας:Αυτή η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση διαρκεί 90 λεπτά
Μαθησιακό αποτέλεσμα:Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε πώς οι δραστηριότητές σας συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, να αναγνωρίσετε πώς μας βλάπτουν και πώς μπορείτε να αναζητήσετε λύσεις για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεών τους
Απαιτούμενα υλικά:Χαρτί και υλικό γραφής (εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε υπολογιστή), πρόσβαση σε μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο (υπολογιστής, smartphone, tablet, ...). Προαιρετικά: χρωματιστά μολύβια/στυλό
Σκοπός Δραστηριότητας:Αξιολογήστε πώς οι δραστηριότητές σας συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή

Οδηγίες βήμα προς βήμα:

Εστιάζοντας στις ακόλουθες πτυχές:

  • Ποιες κλιματικές αλλαγές είναι οι πιο συχνές;
  • Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής;

Μετά από αυτήν την ομιλία, χωριστείτε σε μικρές ομάδες και συζητήστε τη σημασία του χρήματος στην κλιματική αλλαγή

Για καθοδήγηση δείτε την ταινία: Climate Change Is Happening. Here’s How We Adapt | Alice Bows-Larkin | TED Talks – YouTube

Εργασία: Φτιάξτε δύο ομάδες και μιλήστε μαζί τους. Η μία ομάδα θα επικεντρωθεί στις προτεραιότητες των πλούσιων εθνών, η άλλη ομάδα θα εστιάσει στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Δώστε επιχειρήματα.

Σε ένα φύλλο χαρτιού, συνοψίστε τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, σε κουκκίδες και σε μια λίστα δύο στηλών (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά χρώματα σε κάθε στήλη αν θέλετε) με τις κύριες απόψεις των δύο θέσεων.

Με βάση τον προβληματισμό σας που προέκυψε από τα τρία προηγούμενα βήματα, ετοιμάστε μια σύντομη σημείωση, οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα Α4, συνοψίζοντας τις απόψεις σας με βάση τις περιοχές σας.

Απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Ποιο είναι το επόμενο λογικό βήμα που θα μπορούσε να γίνει στην πόλη σας για να προετοιμαστείτε για τον επόμενο επικείμενο κίνδυνο;
  2. Ποιο είναι το επόμενο λογικό βήμα που θα μπορούσατε να κάνετε στην περιοχή σας για να προετοιμαστείτε για τον επόμενο επικείμενο κίνδυνο;

Αφού ολοκληρώσετε τη σύντομη σημείωσή σας, σας προτείνουμε να κάνετε μια λίστα με τις 5 κορυφαίες προτεραιότητες και να την απευθύνετε στα «αφεντικά» σας – αυτός μπορεί να είναι ο δάσκαλός σας, το αφεντικό σας, ο δήμαρχος κ.λπ. Ρωτήστε τη γνώμη τους για το θέμα, με σκοπό να προσφέρουν τις γνώσεις τους για την κλιματική αλλαγή.

Με βάση όσα έχετε μάθει ήδη για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχετε τις ακόλουθες εργασίες:

  1. Προσδιορίστε 3 μέρη στην πόλη σας, όπου μπορούν να εγκατασταθούν ηλιακοί συλλέκτες
  2. Προσδιορίστε 3 άδειους χώρους στην πόλη σας, όπου μπορούν να φυτευτούν δέντρα