Θέμα 3 Αντιδράσεις για την προσωπική ασφάλεια στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Μελέτη περίπτωσης: Ανθεκτικότητα στις πλημμύρες στο Γιόρκσαϊρ (Yorkshire)

Όνομα πρωταγωνιστή:

(Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Γιορκ, Ηνωμένο Βασίλειο)

Ποια είναι η ιστορία τους;

Η πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους, την κλιματική αλλαγή,  και τρόπους με τους οποίους τα άτομα μπορούν να προσαρμοστούν είναι πολύ σημαντικά για τη δημιουργία πραγματικά “προστατευμένων από το κλίμα” κοινοτήτων. Μέσα από το πρόγραμμα “Ανθεκτικότητα στις πλημμύρες στο Γιόρκσαϊρ” (Yorkshire Flood Resilience), η πόλη του Γιορκ, μαζί με συνεργάτες και κοινότητες τις επαρχίας Γιόρκσαϊρ, εργάστηκαν για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από τις πλημμύρες και να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το τι δράσεις μπορούν να πάρουν για να προστατεύσουν τα σπίτια, επιχειρήσεις και περιουσίες τους.

Ο σκοπός του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μέτρα που μπορούν να μειώσουν το κίνδυνο ζημίας από πλημμύρες σε περιουσίες και πως να επανακάμψουν μετά από μια πλημμύρα, επιτρέποντας τους να πάνε πίσω στις περιουσίες τους μετά από την πλημμύρα. Για αυτό το σκοπό, η πόλη υιοθετεί μέτρα για να καταστήσουν τις οικίες ή τις επιχειρήσεις λιγότερο ευάλωτες σε πλημμύρες. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν πρόληψη, καθυστέρηση ή περιορισμό του ποσού του νερού που μπορεί να εισέλθει σε οικίες ή περιουσίες, δίνοντας στους ανθρώπους περισσότερο χρόνο να μετακινήσουν τα υπάρχοντα τους σε πιο ψηλό όροφο από το ισόγειο και να μεταφέρουν την οικογένεια και τα κατοικίδια τους σε ασφαλές μέρος.

Άλλα παραδείγματα αποτελούν η χρήση υλικών, προϊόντων και τεχνικών δόμησης για προσαρμογή των οικιών και περιουσιών με σκοπό τη μείωση των ζημίων που προκαλούνται από την είσοδο νερού λόγω πλημμυρών. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στη μείωση μόνιμης ζημίας και επιταχύνει την αποκατάσταση μετά από πλημμύρα.

Η ιστοσελίδα του έργου εξηγεί πως λειτουργεί η ανθεκτικότητα κτιρίων ενάντια σε πλημμύρα και απαριθμεί προληπτικά μέτρα που μπορούν να παρθούν. Παρουσιάζει επίσης μελέτες περίπτωσης και βίντεο από ιδιοκτήτες οικιών και επιχειρήσεων που υιοθέτησαν τέτοια μέτρα για τις περιουσίες τους, καθώς και άρθρα,  και ιστολόγια (blog) από ειδικούς σε θέματα ανθεκτικότητας ενάντια σε πλημμύρες, συνδέσμους σε χρήσιμες ιστοσελίδες και άλλες πηγές.

Σύνδεσμοι για τη μελέτη περίπτωσης:

Γιατί είναι καλό παράδειγμα προς μίμηση;

Αυτή η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τους τρόπους αξιολόγησης του τύπου κινδύνων στους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι/ες, παρουσιάζει μέτρα πρόληψης ή μείωσης αυτών των κινδύνων και πληροφορίες με πρακτικά παραδείγματα επιτυχών προσαρμοστικών δράσεων που έχουν εφαρμοστεί. Τα εργαλεία και οι πηγές που παρουσιάζονται μπορούν να προσαρμοστούν και σε άλλους τύπους κλιματικών κινδύνων. Αποτελεί καλό παράδειγμα  πρακτικών προσαρμογής από κοινότητες που μπορεί να λειτουργήσει ως έμπνευση σε άτομα για να πάρουν δράση σε τοπικό επίπεδο.

Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη Μελέτη Περίπτωσης για να Προσαρμοστείτε στην Κλιματική Αλλαγή;

Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πως η ευρεία πρόσβαση σε πρακτικές πληροφορίες μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να προσαρμοστούν σε κλιματικούς κινδύνους και να είναι προετοιμασμένοι/ες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Συγκεντρώνει επίσης πολλές πληροφορίες σχετικά με μέτρα προσαρμογής σε συγκεκριμένους κινδύνους και σε πιο γενικό επίπεδο επιδεικνύει πως μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε στη δημιουργία πιο ανθεκτικών κοινοτήτων.

Τι αντίκτυπο έχει αυτό το παράδειγμα μελέτης περίπτωσης;

Η ιστοσελίδα επιδεικνύει ότι είναι εφικτό να προστατέψετε τον εαυτό σας, την οικογένεια σας και το σπίτι ή επιχείρηση σας από το άγχος, ανησυχία, αναστάτωση και κόστος  που προκαλούν οι πλημμύρες.

Επιπρόσθετες ερωτήσεις

Απολογιστικές ερωτήσεις

  • Ερώτηση 1 – Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για πλημμύρες;
  • Ερώτηση 2 – Τι είδους προσαρμοστικά μέτρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για πλημμύρες;
  • Ερώτηση 3 – Και, υπάρχουν διαθέσιμες τέτοιου είδους πληροφορίες για κλιματικούς κινδύνους και τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προσαρμοστείτε στην περιοχή σας;

Μελέτη περίπτωσης

Απολογιστικές ερωτήσεις

Ερώτηση #Ερωτήσεις
Ερώτηση 1:Πως μπορεί η πρόσβαση σε πληροφορίες να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ασφάλεια ενάντια σε κλιματικούς κινδύνους;
Ερώτηση 2:Εκτός από αυτού του τύπου πληροφορίες, τι άλλη γνώση ή πηγές χρειάζονται (οικονομικές, υλικές, τεχνικές, ανθρώπινες) για την προσαρμογή σε κλιματικούς κινδύνους;
Ερώτηση 3: Λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους κλιματικούς κινδύνους στην περιοχή σας, τι είδους συμπεριφορές και προσαρμοστικά μέτρα μπορείτε να υιοθετήσετε για να μειώσετε την έκθεση σε τέτοιους κινδύνους;