Set de întrebări de reflecție

întrebări

  • Întrebarea 1 – Ce măsuri puteți lua pentru a vă reduce amprenta în calitate de călător? Numiți cinci soluții.
  • Întrebarea 2 – Numiți trei metode care pot fi utilizate de furnizorii de servicii turistice pentru a reduce efectul turismului asupra schimbărilor climatice.
  • Întrebarea 3 – Descrieți în câteva cuvinte schimbările climatice.