Subiect 4 Sfaturi practice și întrebări frecvente

Sfat #Sfaturi Practice
Sfat 1:Instalați pe smartphone-ul dvs. aplicația NASA „Earth Hero: Climate Change” (căutați-o în magazinul de aplicații al smartphone-ului dvs.) și urmăriți evoluția climei și schimbările recente și scenariile climatice prezise.
Sfat 2:Pregătește-te pentru schimbările climatice din regiunea ta și încearcă să înțelegi cum te poți adapta la aceste schimbări pentru a minimiza impacturile negative care rezultă din acestea.
Sfat 3:Fii activ pe rețelele de socializare. Utilizați pagina de Facebook TAKE IT pentru a împărtăși informații relevante despre schimbările climatice și experiența dvs. de învățare cu privire la acțiunile climatice.
Sfat 4:Instalați aplicația „AWorld in support of ActNow” pe telefonul dvs. smartphone (căutați-o în magazinul de aplicații al telefonului) și treceți la un stil de viață mai durabil. Încurajați-vă prietenii și familia să instaleze aplicația, astfel încât mai mulți oameni să poată trece la un stil de viață și un comportament mai durabil, adoptând soluții pentru schimbările climatice.
Întrebare #Întrebări Frecvente
Întrebare 1:Care sunt impacturile pe care le poate avea climatul actual și viitor asupra vieții tale personală și profesională?
Întrebare 2:Care sunt acțiunile de atenuare și adaptare pe care le puteți întreprinde pentru a minimiza efectele negative cauzate de schimbările climatice? Cum poți face o diferență?

Glosar

Adaptare la schimbările climaticeÎn ceea ce privește oamenii, este vorba de procesul de adaptare la clima actuală sau preconizată și la efectele acesteia, pentru a modera daunele sau pentru a exploata oportunitățile benefice. În sistemele naturale, este procesul de adaptare la climatul actual și la efectele acestuia; intervenția umană poate facilita adaptarea la climatul așteptat și la efectele acestuia.
Schimbarea climeiSchimbarea climatului care este atribuită direct sau indirect activității umane care modifică compoziția atmosferei globale și este suplimentară variabilității climatice naturale observată pe perioade de timp comparabile.
Încălzirea globalăProcesul de creștere a temperaturii medii a oceanelor și atmosferei Pământului cauzat de emisiile masive de gaze care intensifică efectul de seră, rezultat dintr-o serie de activități umane, în special arderea combustibililor fosili și schimbările de utilizare a terenului (cum ar fi defrișările), precum și din diverse alte surse secundare.
Capacitate adaptivăCapacitatea unui sistem, a unei instituții și a omenirii de a se adapta la diferite impacturi potențiale, profitând de oportunități sau răspunzând la consecințele care ar putea rezulta.
ClimatClima, în sens strict, este definită în general ca fiind clima medie sau, mai riguros, ca fiind descrierea statistică în termeni de medie și variabilitate a unor mărimi relevante pe o perioadă de timp care variază de la câteva luni la mii sau milioane de ani. Perioada clasică pentru media acestor variabile este de 30 de ani (normă climatologică), așa cum este definită de Organizația Meteorologică Mondială. Cantitățile relevante sunt în principal variabile de suprafață, cum ar fi temperatura, precipitațiile și vântul.
Eveniment meteorologic extremEvenimente meteo care sunt rare într-un anumit loc și moment al anului. Când un tipar de vreme extremă persistă pentru o perioadă de timp, cum ar fi un anotimp, poate fi clasificat ca eveniment meteorologic extrem, mai ales dacă generează o medie sau un total care este el însuși extrem (de exemplu, secetă sau precipitații severe într-un sezon).
ImpacturiConsecințele pericolelor realizate în sistemele naturale și umane, în care riscurile rezultă din interacțiunile pericolelor legate de climă (inclusiv evenimente meteorologice extreme) și vulnerabilitate. Impacturile se referă în general la efectele asupra vieții, mijloacelor de trai, sănătății și bunăstării, ecosistemelor și speciilor, bunurilor economice, sociale și culturale și infrastructurii. Impacturile pot fi denumite consecințe sau rezultate și pot fi adverse sau benefice.
Atenuarea schimbărilor climaticeIntervenția umană prin strategii, opțiuni sau măsuri pentru reducerea sursei sau creșterea debitelor de gaze cu efect de seră (GES) responsabile de schimbările climatice. Exemple de măsuri de atenuare sunt utilizarea surselor de energie regenerabile, procesele de reducere a deșeurilor, utilizarea transportului public, printre altele.
Val de căldurăO perioadă de șase zile în care temperatura maximă a aerului este cu 5°C mai mare decât valoarea medie a temperaturilor maxime zilnice din perioada de referință (1961-1990).
RiscDe obicei prezentat ca probabilitatea apariției unui eveniment înmulțit cu impactul cauzat de acel eveniment. În contextul evaluării impactului climatic, termenul de risc este adesea utilizat pentru a se referi la potențialul consecințelor negative ale unui pericol legat de climă sau răspunsuri de adaptare sau atenuare la acesta, asupra vieții, mijloacelor de trai, sănătății și bunăstării, ecosistemelor și speciilor, bunurilor economice, sociale și culturale și infrastructurii.
Climate actionAcțiunea în domeniul climei presupune intensificarea eforturilor de reducere a emisiilor de GES și de consolidare a rezilienței și a capacității de adaptare la efectele induse de schimbările climatice, inclusiv la riscurile legate de climă; integrarea măsurilor în politicile, strategiile și planificarea națională; îmbunătățirea educației, a sensibilizării și a consolidării capacităților personale și instituționale în ceea ce privește răspunsul la schimbările climatice, la adaptarea și atenuarea acestora.

Foarte bine! Ați finalizat cu succes Aria tematică 1 – Modulul 3

“Mesaje-cheie despre schimbările climatice”!