Subiectul 4 Sfaturi practice și întrebări frecvente

Sfat #Sfaturi practice
Sfat 1:Identificați care sunt principalele pericole climatice pentru orașul dvs. și aflați cum ar putea acestea să crească sau să scadă în viitor ca urmare a schimbărilor climatice.
Sfat 2:Aflați cum să vă adaptați casa la clima actuală și cum să o faceți mai rezistentă la fenomene climatice extreme (inundații, valuri de căldură, valuri de frig).
Sfat 3:În timpul perioadelor de căldură extremă, mediul urban poate fi deosebit de inconfortabil. Evitați să stați afară în orele cele mai călduroase, asigurați-vă că căldura nu intră în locuința dumneavoastră și identificați insulele răcoroase din oraș (spații verzi, fronturi de apă, zone umbrite, centre comerciale, facilități publice...) unde vă puteți răcori.
Sfat 4:Locuitorii orașelor au un cuvânt de spus în ceea ce privește dezvoltarea lor. Informați-vă și implicați-vă în procesele de participare publică și ajutați factorii de decizie să facă cele mai eficiente și durabile alegeri de adaptare pentru orașul dumneavoastră.
Întrebare #Întrebări frecvente
Întrebare 1:Care sunt efectele pe care clima actuală și viitoare le-ar putea avea asupra orașului dumneavoastră?
Întrebare 2:Ce opțiuni de adaptare la climă pentru orașe sunt cele mai avantajoase și durabile?

Glosar

AdaptareÎn ceea ce privește oamenii, este vorba de procesul de adaptare la clima actuală sau preconizată și la efectele acesteia, pentru a modera daunele sau pentru a exploata oportunitățile benefice. În sistemele naturale, este procesul de adaptare la clima actuală și la efectele acesteia; intervenția umană poate facilita adaptarea la clima preconizată și la efectele acesteia.
Schimbarea climeiSchimbarea climei, atribuită direct sau indirect activității umane, care modifică compoziția atmosferei globale și care se adaugă la variabilitatea naturală a climei observată în perioade de timp comparabile.
Încălzirea globalăProcesul de creștere a temperaturii medii a oceanelor și a atmosferei Pământului, cauzat de emisiile masive de gaze care intensifică efectul de seră și care rezultă dintr-o serie de activități umane, în special din arderea combustibililor fosili și din schimbări în utilizarea terenurilor (cum ar fi defrișările), precum și din diverse alte surse secundare.
Capacitate adaptivăCapacitatea unui sistem, a unei instituții și a omenirii de a se adapta la diferite impacturi potențiale, profitând de oportunități sau reacționând la consecințele care ar putea rezulta.
ClimaClima, în sens strict, este definită în general ca fiind clima medie sau, mai riguros, ca fiind descrierea statistică în termeni de medie și variabilitate a unor mărimi relevante pe o perioadă de timp care variază de la câteva luni la mii sau milioane de ani. Perioada clasică pentru media acestor variabile este de 30 de ani (normă climatologică), așa cum este definită de Organizația Meteorologică Mondială. Cantitățile relevante sunt în principal variabile de suprafață, cum ar fi temperatura, precipitațiile și vântul.
Eveniment meteorologic extremFenomene meteorologice care sunt rare într-un anumit loc și într-o anumită perioadă a anului. Atunci când un model meteorologic extrem persistă pentru o anumită perioadă de timp, cum ar fi un sezon, poate fi clasificat ca un eveniment meteorologic extrem, în special dacă generează o medie sau un total care este el însuși extrem (de exemplu, secetă sau precipitații severe pe parcursul unui sezon).
ExpunerePrezența oamenilor, a mijloacelor de subzistență, a serviciilor și resurselor de mediu, a infrastructurii sau a activelor economice, sociale sau culturale în locuri care ar putea fi afectate în mod negativ.
Val de căldurăO perioadă de șase zile în care temperatura maximă a aerului este cu 5ºC mai mare decât valoarea medie a temperaturilor maxime zilnice din perioada de referință (1961-1990).
RiscProbabilitatea apariției unui eveniment înmulțită cu impactul cauzat de acel eveniment.
Insula de căldură urbanăFenomen de contrast termic în care temperatura aerului este mai ridicată în zonele urbane decât în zonele rurale din jur. Există mai multe motive pentru care temperatura aerului din orașe este mai ridicată decât în zonele rurale: cimentul și asfaltul tind să reducă reflectivitatea orașelor, mărind cantitatea de energie solară absorbită de sol și reducând evapotranspirația; poluarea, căldura degajată în procesele industriale, aerul condiționat al locuințelor, vehiculele de transport sunt de asemenea factori care contribuie la această supraîncălzire...
Vulnerabilitatea climaticăMăsura în care un sistem este susceptibil și incapabil să facă față efectelor negative ale schimbărilor climatice, inclusiv variabilitatea și extremele climatice.
Soluții bazate pe naturăSoluții de adaptare la schimbările climatice inspirate de natură și sprijinite de aceasta, care sunt rentabile, oferă beneficii simultane de mediu, sociale și economice și contribuie la consolidarea rezilienței

Foarte bine! Ați finalizat cu succes Aria tematică 2 – Modulul 7

“Viața în mediul urban”!