Αυτό το πρόγραμμα είναι μια ευέλικτη ηλεκτρονική κατάρτιση για άτομα, σε σχέση με την ενίσχυση της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος.

  • CEDRU
  • CIEP
  • CSI
  • EcoTrend
  • Evolve
  • Fipl
  • IASIS
  • Infodef
  • Mindshift
  • People help the people

Δείτε όλα

Νέα