Ελληνικά

Θεματική Ενότητα 2 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Θεματική Ενότητα 2 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Καλωσορίσατε στη Θεματική Ενότητα 2 - Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή! Μετά τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας, θα μπορείτε να: Αναγνωρίσετε τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Κατανοήσετε τη σημασία της προσαρμογής

Θεματική Ενότητα 1 Κατανόηση Κλιματικής Αλλαγής

Θεματική Ενότητα 1 Κατανόηση Κλιματικής Αλλαγής

Καλώς ορίσατε στη Θεματική Ενότητα 1 - Κατανόηση της κλιματικής αλλαγής! Αφού ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, θα μπορείτε να: Προσδιορίσετε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή Κατανοήσετε