Θεματική Ενότητα 1 Κατανόηση Κλιματικής Αλλαγής

Last updated: November 11, 2021

Καλώς ορίσατε στη Θεματική Ενότητα 1 – Κατανόηση της κλιματικής αλλαγής!

 

Αφού ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, θα μπορείτε να:

  1. Προσδιορίσετε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
  2. Κατανοήσετε τη σχέση μεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της κλιματικής αλλαγής
  3. Αναγνωρίσετε τα στοιχεία της κλιματικής αλλαγής
  4. Εκτιμήσετε το κόστος της κλιματικής αλλαγής

Ας αρχίσουμε!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων