Βιβλιογραφία:

Επιπρόσθετες πηγές:

Επιπρόσθετα με τις πηγές που αναφέρθηκαν, πιθανόν να υπάρχουν άλλες πηγές πληροφοριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην περιοχή σας, κυρίως από τοπικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις και αρχές πολιτικής προστασίας. Χρησιμοποιήστε την αγαπημένη σας μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης και αναζητήστε “λύσεις κλιματικής αλλαγής” και το όνομα της περιοχής ή πόλης σας.