Βιβλιογραφία:

Επιπρόσθετες πηγές:

Επιπρόσθετα από τις πηγές που αναφέρθηκαν, οι καλύτερες πηγές πληροφοριών σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους στην περιοχή σας είναι οι τοπικές ή επαρχιακές κυβερνήσεις και οι αρχές πολιτικής προστασίας. Μπείτε σε αυτές τις επίσημες σελίδες και κάνετε μια σύντομη έρευνα σχετικά με κλιματικούς κινδύνους. Αυτές οι πηγές μπορεί επίσης να περιέχουν πληροφορίες και εισηγήσεις σχετικά με μέτρα προστασίας και προετοιμασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα.