Βιβλιογραφία:

Περαιτέρω Πόροι/Σύνδεσμοι:

Εκτός από τις πηγές που αναφέρονται, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες πηγές πληροφοριών για τις κλιματικές δράσεις στην περιοχή σας, κυρίως από τοπικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις και αρχές πολιτικής προστασίας. Χρησιμοποιήστε την αγαπημένη σας μηχανή αναζήτησης στο Διαδίκτυο και αναζητήστε “λύσεις για την αλλαγή του κλίματος” και το όνομα της περιοχής ή της πόλης σας.