Ερωτήσεις προβληματισμού

Ερωτήσεις:

  • Ερώτηση 1 – Ποια ηλικιακή ομάδα επηρεάζουν τα κύματα καύσωνα, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο;
  • Ερώτηση 2Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με τις αυξανόμενα πιο συχνές υψηλές θερμοκρασίες και κύματα καύσωνα, δώστε δύο παραδείγματα δράσεων προσαρμογής που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα κτίριο ή δρόμο.
  • Ερώτηση 3 – Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης λύσεων βασισμένων στη φύση για την προστασία της υγείας σας ενάντια στην κλιματική αλλαγή;