Ερωτήσεις προβληματισμού

Ερωτήσεις:

  • Ερώτηση 1 – Γιατί είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία οι περίοδοι ακραίας ζέστης ή κρύου;
  • Ερώτηση 2 – Λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους προγραμματισμένης ατομικής προσαρμοστικής δράσης, δώστε ένα παράδειγμα δράσης για προετοιμασία.
  • Ερώτηση 3 – Λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους τύπους προγραμματισμένης ατομικής προσαρμοστικής δράσης, δώστε ένα παράδειγμα δράσης για προστασία.
  • Ερώτηση 4 – Η πιο ριζική επιλογή προσαρμογής είναι η μετανάστευση/μετακόμιση σε πιο ασφαλές μέρος. Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχετε μάθει για την κλιματική αλλαγή, πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνετε αυτή την επιλογή στο μέλλον; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.