Ερωτήσεις προβληματισμού

Ερωτήσεις:

  • Ερώτηση 1 – Αναφέρετε μερικές δραστηριότητες παραγωγής τροφίμων που έχουν αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή!
  • Ερώτηση 2 – Κατά τη γνώμη σας, ποιοι είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να μειώσετε τις κλιματικές επιπτώσεις της κατανάλωσης τροφίμων;