Θέμα 1 Κλιματική αλλαγή και βιώσιμος τουρισμός: στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες

1. Μικρό Βίντεο - Διάλεξη

1.1 Ερωτήσεις

Ερώτηση 1: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα κλιματικής αλλαγής που σχετίζονται με τον τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και πού ζείτε;

Ερώτηση 2: Τι πιστεύετε, γνωρίζουν οι συμμετέχοντες του ιδιωτικού τουριστικού τομέα αυτά τα προβλήματα; Τι μέτρα λαμβάνουν για να αποφύγουν αυτά τα προβλήματα ή να μειώσουν τον αντίκτυπό τους;

Ερώτηση 3: Είναι οι τοπικές αρχές έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα στην περιοχή σας; Είναι σύμφωνοι με το να εμπλέξουν οργανώσεις πολιτών και ιδιωτών στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής νέων λύσεων για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής;

Ερώτηση 4: Τι μπορείτε να κάνετε ως άτομο, για να μειώσετε τον αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή ως τουρίστας;