Θέμα 2 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία

Αυτοκαθοδηγούμενη Μαθησιακή Δραστηριότητα

Τίτλος/Θέμα Δραστηριότητας:Αξιολόγηση επιδράσεων υψηλών θερμοκρασιών για την ανθρώπινη υγεία και αναγνώριση λύσεων
Διάρκεια Δραστηριότητας:Αυτή η αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση έχει σχεδιαστεί με διάρκεια 60 λεπτά
Μαθησιακό αποτέλεσμα:Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, θα μπορείτε να αναγνωρίσετε τους κύριους κινδύνους για την υγεία σας ως αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών και αναγνώριση λύσεων προσαρμογής που μπορούν να παρθούν για να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι
Απαιτούμενα υλικά:Υποχρεωτικά: χαρτί και υλικά για γράψιμο (εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε υπολογιστή), πρόσβαση σε μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης (έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα)
Στόχος δραστηριότητας:Σας βοηθά να αξιολογήσετε πως οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας και πως μπορείτε να προσαρμοστείτε για να αυξήσετε την ανθεκτικότητα σας, αναγνωρίζοντας τις πιο ωφέλιμες και βιώσιμες λύσεις

Οδηγίες βήμα προς βήμα:

Μετά την ανάγνωση, αναλογιστείτε τους κύριους κινδύνους στους οποίους εκθέτουν οι υψηλές θερμοκρασίες την υγεία σας και αναζητήστε στο διαδίκτυο μέσω της αγαπημένης σας μηχανής αναζήτησης δράσεις που μπορούν να παρθούν και τα πλεονεκτήματα από αυτές.

Σε ένα φύλλο χαρτί συνοψίστε τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε σε μια λίστα σε κουκκίδες, αναγνωρίζοντας τις δράσεις που μπορείτε να πάρετε για να μειώσετε τις επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών στην ανθρώπινη υγεία.

Με βάση όσα έχετε μάθει για τους κινδύνους των υψηλών θερμοκρασιών στην ανθρώπινη υγεία και το αποτέλεσμα των σκέψεων σας, καταγράψετε τρεις δράσεις που πιστεύετε ότι μπορείτε να πάρετε για να συνεισφέρετε στη μείωση των αρνητικών επιδράσεων.