Θέμα 2 Σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και κατανάλωσης τροφής

Αυτο-κατευθυνόμενη μαθησιακή δραστηριότητα

Τίτλος/Θέμα δραστηριότητας:Σύνδεση μεταξύ κατανάλωσης τροφίμων και κλιματικής αλλαγής
Διάρκεια δραστηριότητας:Αυτή η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση διαρκεί περίπου 60 λεπτά
Μαθησιακό αποτέλεσμα:Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να προσδιορίσετε τον αντίκτυπο της παραγωγής τροφίμων, της κατανάλωσης και των αποβλήτων στην κλιματική αλλαγή και να μπορείτε να προτείνετε λύσεις
Απαιτούμενα υλικά:Χαρτί και υλικό γραφής (εναλλακτικά, μπορεί να γίνει σε υπολογιστή), πρόσβαση σε μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο (υπολογιστής, smartphone, tablet, ...)
Σκοπός Δραστηριότητας:Σας βοηθά να αξιολογήσετε το πώς η κατανάλωση τροφίμων μπορεί να επηρεάσει το κλίμα και το πώς μπορείτε να συμβάλλετε στη μείωση αυτού του αντίκτυπου

Οδηγίες βήμα προς βήμα:

  • Πώς σχετίζεται η κατανάλωση τροφής με την κλιματική αλλαγή; Παρακαλώ δώστε μερικά στοιχεία!
  • Ποιες είναι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων, της κατανάλωσης τροφίμων και των απορριμμάτων;
  • Ποιο ποσοστό των παραγόμενων τροφίμων σπαταλάται κάθε χρόνο;
  • Παραθέστε τρεις λύσεις που σας αρέσουν από το πρόγραμμα «Drawdown» για την μείωση του αντικτύπου της παραγωγής τροφίμων στην κλιματική αλλαγή.
  • Με βάση όσα μάθατε σε αυτό το κεφάλαιο, μπορείτε να βρείτε τρία πράγματα που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας τις επόμενες εβδομάδες, με σκοπό να μειώσετε τον αντίκτυπο της κατανάλωσης τροφής στην κλιματική αλλαγή;
  • Τι επιλέγετε σε αυτό το βήμα;