Θέμα 3 Αντιδράσεις σχετικές με την υγεία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Μελέτη περίπτωσης: Σκιά Πράσινης Δομής LEAFSKIN®

Όνομα πρωταγωνιστή: 

Δήμος Βαλάντολιντ

Υπηρεσία Καινοτομίας και Οικονομικής Ανάπτυξης (Ισπανία)

Ποια είναι η ιστορία τους;

Τα τελευταία χρόνια, η πόλη του Βαλάντολιντ (Ισπανία) έχει εφαρμόσει διάφορες δράσεις σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα σχετικά με την προσαρμογή σε υψηλές θερμοκρασίες, ένα συχνό φαινόμενο στην Βαλάντολιντ, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτύξει το LEAFSKIN® Shade, μια πολύ ελαφριά δομή πράσινης οροφής που μπορεί να τοποθετηθεί σε πεζόδρομους ή πλατείες με σκοπό τη δημιουργία περιοχών με σκιά σε αστικούς χώρους. Η πολύ ελαφριά δομή πράσινης οροφής LEAFSKΙN® μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε δρόμο ή πλατεία πεζών και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε περιοχές υψηλής αστικής πυκνότητας.

Το σύστημα εφαρμόστηκε σε δύο δρόμους με πρόσβαση πεζών (Calle Zuñiga και Calle Sta. Maria) σε μια έκταση περίπου 390 μέτρων. Και οι δύο δρόμοι οδηγούν σε πλατείες όπου υπήρχαν περίπτερα που χρησιμοποιούνταν ως χώροι για εγκαταστάσεις άρδευσης.  

Το σύστημα αποτελείται από τρια κύρια στοιχεία:

  • Δωμάτιο υπηρεσιών, ένα αχρησιμοποίητο περίπτερο εφημερίδων, όπου είναι εγκατεστημένες μηχανές αρδευτικού συστήματος. Από αυτό το περίπτερο, ένας σωλήνας άρδευσης πηγαίνει στις υδρορροές, έχοντας επίσης ένα αγωγό που επιτρέπει στο πλεονάζον νερό να επιστρέψει σε αυτό.
  • Υδρορροές από αλουμίνιο, όπου εγκαταστάθηκαν οι σωλήνες νερού και ένα ηλεκτρικό καλώδιο, και κάθε πράσινη υφασμάτινη κατασκευή που προσφέρει σκιά έχει δύο σωλήνες που συνδέονται με τον κεντρικό σωλήνα σε αυτή την υδρορροή.
  • Υφασμάτινη φτιαγμένη από PVC τριγωνική κατασκευή που τεντώνεται μεταξύ των προσόψεων των κτιρίων, 5 με 7 μέτρα πάνω από το δρόμο, στην οποία φυτρώνει ένα λεπτό στρώμα από βλάστηση (κλήμα και γρήγορα αναπτυσσόμενα αναρριχητικά φυτά προσαρμοσμένα στις κλιματικές συνθήκες). Πάνω από την υφασμάτινη κατασκευή, εγκαταστάθηκε ένα αδρανές υπόστρωμα, καλυμμένο με σπόρους που φυτρώνουν και μεγαλώνουν στην κατασκευή.

Σύνδεσμοι για τη μελέτη περίπτωσης:

Γιατί είναι καλό παράδειγμα προς μίμηση;

 Η Σκιά Πράσινης Δομής LEAFSKIN® είναι ένα πρόγραμμα αστικής σκίασης, ένα είδος δράσης για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε πόλεις και αστικές περιοχές σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση συχνών και αυξανόμενων καταστάσεων υψηλών θερμοκρασιών ή/και αύξηση στα ακραία καιρικά φαινόμενα ζέστης, που είναι πολύ βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία.

Το έργο παρουσιάζει διάφορες πιθανές επιδράσεις ή πλεονεκτήματα, επιτρέποντας τη μείωση θερμοκρασιών σε αυτούς τους δρόμους και τις γύρω περιοχές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα, καθώς είναι μια δομή όπου φυτρώνει βλάστηση, λειτουργώντας ως ακουστική ασπίδα/ασπίδα ήχου, συμβάλλοντας στην αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας, πολύ σημαντικό για αυτούς τους δύο δρόμους, καθώς και για την ευημερία αυτών που συχνάζουν στους δρόμους αυτούς. Επίσης ενισχύει την αξία των ακινήτων των περιουσιών τους.

Αυτό είναι επίσης ένα έργο που μπορεί να αναπαραχθεί σε άλλες πόλεις, κάτω από διάφορα κυβερνητικά μοντέλα όπως:

  • Εφαρμογή και συντήρηση από τον αντίστοιχο δήμο.
  • Εφαρμογή και συντήρηση από ιδιώτες ιδιοκτήτες (εμπόρους δρόμου ή/και κατοίκους)
  • Εφαρμογή από το δήμο και ιδιωτική συντήρηση (από εμπόρους δρόμου ή/και κατοίκους αυτού του δρόμου)

Αυτή η λύση επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων στο υπόβαθρο των υποδομών, επιτρέποντας επιπρόσθετη οικονομική στήριξη, Αυτό σημαίνει ότι το κόστος εφαρμογής και συντήρηση μπορούν να καλύπτουν μερικώς ή ολικά.

Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη Μελέτη Περίπτωσης για να Προσαρμοστείτε στην Κλιματική Αλλαγή;

Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα του πως οι δημόσιες πολιτικές που προωθούν την κλιματική δράση μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να πάρουν χειροπιαστά μέτρα για να βρουν λύσεις στην κλιματική αλλαγή, εμπλέκοντας εκτός από τους πολίτες, όλα τα ιδιωτικά και δημόσια ενδιαφερόμενα μέρη σε μια τοπική κοινότητα. Όπως είδατε δεν είναι απαραίτητο να είναι ευθύνη των δήμων. 

Αυτού του είδους λύσεις κλιματικής προσαρμογής που βασίζονται στη φύση μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στα σπίτια ή τα κτίρια μας. Για παράδειγμα μπορούμε να εγκαταστήσουμε μια πράσινη οροφή ή ένα πράσινο τοίχο για να βελτιώσουμε τη θερμική άνεση των κτιρίων μας ή του οικογενειακού σπιτιού μας.

Αυτή η μελέτη περίπτωσης επίσης αποτελεί έμπνευση και ενθαρρύνει τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες τοπικού σχεδιασμού, απαιτώντας από τους φορείς πολιτικών και τεχνικών αποφάσεων να λαμβάνουν υπόψη την υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στη φύση για την περιβαλλοντική βελτίωση των αστικών μας χώρων και κατά συνέπεια τη βελτίωση της υγείας μας.

Τι αντίκτυπο έχει αυτό το παράδειγμα μελέτης περίπτωσης;

Αυτό το έργο φανερώνει τη σημασία της εμπλοκής διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών στο τοπικό κοινοτικό επίπεδο και πως τα άτομα μπορούν να προωθήσουν και να πάρουν κλιματική δράση σε τοπική κλίμακα, με αυτό το είδος παρέμβασης να συμβάλει στη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας, βοηθώντας τη ρύθμιση του τοπικού κλίματος.

Επιπρόσθετες ερωτήσεις

Απολογιστικές ερωτήσεις:

  • Ερώτηση 1 – Πως μπορούν έργα που βασίζονται σε λύσεις κλιματικής προσαρμογής με βάση τη φύση να συμβάλουν στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας;
  • Ερώτηση 2 – Τι άλλες λύσεις προσαρμογής (όπως υποδομές ή τεχνολογίες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία;
  • Ερώτηση 3 – Πιστεύετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί τέτοιου τύπου δράση στην περιοχή σας;

Μελέτη περίπτωσης

Απολογιστικές ερωτήσεις

Ερώτηση #Ερωτήσεις
Ερώτηση 1:Πως μπορεί να επηρεαστεί η ανθρώπινη υγεία από τους κλιματικούς κινδύνους;
Ερώτηση 2:Τι είδους δράσεις μπορούν να παρθούν για να μειώσουν τις σημερινές και μελλοντικές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία;
Ερώτηση 3:Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης λύσεων βασισμένων στη φύση στη προσαρμογή των δρόμων και των σπιτιών μας σε υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνες;