Θέμα 3 Μαζί μπορούμε να βρούμε λύσεις για την κλιματική αλλαγή

Μελέτη Περίπτωσης: Εργαστήριο Quarteira

Όνομα πρωταγωνιστή:

Δήμος Loulé  (Πορτογαλία)

Ποια είναι η ιστορία τους;

Το έργο Εργαστήρι Quarteira  συμβαδίζει με τη Δημοτική Στρατηγική για Προσαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής του Loulé στην Πορτογαλία.

Είναι μια προσέγγιση που ενθαρρύνει τη δημιουργία  χώρων με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, την εδραίωση των αρχών για αποτελεσματική και παραγωγική χρήση υλικών και πηγών ενέργειας και την εκμετάλλευση των οικονομικών και περιβαλλοντικών κερδών των νέων λύσεων από κοινότητες και τους πληθυσμούς τους.

Έχει ως στόχο την κινητοποίηση και την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας σχετικά με την εξέταση ενός συνόλου καινοτόμων, βιώσιμων και ανοιχτών σε όλους λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες, κτίρια και μέσα μεταφοράς. Επίσης στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, καθώς και την αλλαγή των συνηθειών κατανάλωσης και κινητικότητας τους.

Βασίζεται σε ένα ανοικτό και καινοτόμο περιβάλλον, στο οποίο η δημόσια τοπική αρχή, εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις υπηρεσιών, ΜΚΟς και πολίτες συνεργάζονται για να αναπτύξουν, να δημιουργήσουν πρότυπα, να επικυρώσουν καιωνα δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες και να τις εφαρμόσουν σε πραγματικές συνθήκες.

Αυτές οι τεχνολογίες και υπηρεσίες και οι επακόλουθες αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και ανάληψη ευθύνης από την τοπική κοινότητα παράγουν σημαντικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά κέρδη σε κτίρια, δημόσιους χώρους, αστικές υπηρεσίες και μεταφορές, συνεισφέροντας ισχυρά στον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών των ανθρώπινων δράσεων που συμβάλουν στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και επίσης προωθούν την προσαρμογή, μέσω των λύσεων και προτάσεων που παρουσιάστηκαν.

Σύνδεσμος για τη μελέτη περίπτωσης:

Γιατί είναι καλό παράδειγμα προς μίμηση;

Το “Quarteira Lab”  είναι ένας ζωτικός χώρος για δοκιμή ιδεών και δράσεων σχετικά με την εξανθράκωση (μείωση των αεριών θερμοκηπίου – GHG) και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Αυτή η μελέτη περίπτωσης περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για:

  • Την εφαρμογή λύσεων ήπιας κινητικότητας (δημιουργία λωρίδων ποδηλασίας και χώρων στάθμευσης, έλεγχος της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλατών, δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων).
  • Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου – GHG ( αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με φωστήρες LED και εγκατάσταση εργονομικού εξοπλισμού οδών με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).
  • Συμπεριφορικές αλλαγές στην κοινότητα (που μπορούν να ενισχυθούν με μια δωρεάν εφαρμογή που επιτρέπει, για παράδειγμα, έλεγχο σε πραγματικό χρόνο και συμμετοχή σε ερωτηματολόγια/δοκιμασίες που προωθούν την κλιματική δράση) και πιο συνεκτική, βιώσιμη και συνειδητή χρήση πηγών ενέργειας και αξιοποίηση αποβλήτων δηλαδή κυκλική οικονομία (δημιουργία κυκλώματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από πόρτα σε πόρτα, περιοχές υπηρεσιών και καταστημάτων σε κοντινή απόσταση, προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εγκατάσταση συμπαγών καλάθων χαρτιού, αισθητήρες πληρότητας για κάδους ανακύκλωσης και κάδους σκουπιδιών, σταθμός ελέγχου της ποιότητας του καιρού και του αέρα.

Ο σκοπός του έργου είναι να εμπνεύσει την προώθηση κλιματικής δράσης σε τοπικό επίπεδο.

Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη Μελέτη Περίπτωσης για να Προσαρμοστείτε στην Κλιματική Αλλαγή;

Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για το πως οι δημόσιες πολιτικές που προωθούν κλιματική δράση μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να πάρουν αντικειμενικά βήματα προς την εξεύρεση λύσεων για κλιματική αλλαγή με την εμπλοκή, επιπρόσθετα από τους πολίτες, όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων μερών σε μια τοπική κοινότητα. 

Επίσης συγκεντρώνει πληροφορίες για δράσεις που μπορείτε να πάρετε, επιδεικνύοντας πως μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε στη δημιουργία πιο ανθεκτικών κοινωνιών.

Τι διδαχτήκατε από αυτό το μάθημα;

Οι δράσεις που προωθούνται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος φανερώνουν τη σημασία της εμπλοκής των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών σε τοπικό κοινοτικό επίπεδο και πως τα άτομα μπορούν να προωθήσουν και να πάρουν κλιματική δράση σε τοπικό επίπεδο.

Ερωτήσεις

Σύνολο ερωτήσεων για συλλογισμό:

  • Ερώτηση 1 – Πόσο σημαντικό είναι να εμπλέξετε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια τοπική κοινότητα για να εφαρμόσετε λύσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή;
  • Ερώτηση 2 – Τι είδους δράσεις πρέπει να αναπτυχθούν για αυτό το σκοπό;
  • Ερώτηση 3 – Πιστεύετε ότι αυτού του τύπου δράσεις μπορούν να λάβουν μέρος στη περιοχή σας;

Τι διδαχτήκατε από αυτό το μάθημα;

Μελέτη Περίπτωσης

Απολογιστικές ερωτήσεις

Ερώτηση #Ερωτήσεις
Ερώτηση 1:Πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που μας βοηθούν να εφαρμόσουμε λύσεις για την κλιματική αλλαγή;
Ερώτηση 2:Εκτός από αυτού του τύπου πληροφορίες, τι άλλη γνώση ή πηγές (οικονομικές, υλικές, τεχνικές, ανθρώπινες) θα χρειαστούν για την εφαρμογή των λύσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή;
Ερώτηση 3:Τι είδους συμπεριφορές και πράξεις μπορείτε να υιοθετήσετε για να εφαρμόσετε τις λύσεις για την κλιματική αλλαγή;