Θέμα 4 Πρακτικές Συμβουλές και Συχνές Ερωτήσεις

Συμβουλή #Πρακτικές Συμβουλές
Συμβουλή 1:Εγκαταστήστε στο έξυπνο κινητό σας την εφαρμογή της NASA "Earth Hero: Climate Change" (ψάξτε για αυτή στο κατάστημα εφαρμογών στο έξυπνο κινητό σας) και ακολουθήστε την εξέλιξη των κλιματικών και άλλων πρόσφατων αλλαγών και προβλεπόμενα κλιματικά σενάρια.
Συμβουλή 2:Προετοιμάστε τον εαυτό σας για κλιματικές αλλαγές στην περιοχή σας και προσπαθήστε να κατανοήσετε πως μπορείτε να προσαρμοστείτε σε αυτές τις αλλαγές ούτως ώστε να μειώσετε τις αρνητικές επιδράσεις που προέρχονται από αυτές τις αλλαγές.
Συμβουλή 3:Να είστε δραστήριοι/ες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Facebook του TAKE IT για να μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την μαθησιακή σας εμπειρία σχετικά με την κλιματική δράση.
Συμβουλή 4:Εγκαταστήστε την εφαρμογή "AWorld in support of ActNow‪" ‬App στο έξυπνο κινητό σας ‪(ψάξτε για αυτή στο κατάστημα εφαρμογών στο κινητό σας) και αλλάξτε τον τρόπο ζωής σας για να είναι πιο βιώσιμος. Ενθαρρύνετε τους φίλους και την οικογένεια σας να εγκαταστήσουν την εφαρμογή ούτως ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να υιοθετήσουν ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής και συμπεριφορές υιοθετώντας λύσεις για κλιματική αλλαγή.
Ερώτηση #Συχνές Ερωτήσεις
Ερώτηση 1:Ποιες συνέπειες μπορεί να αντιμετωπίσετε στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή λόγω των σημερινών και μελλοντικών κλιματολογικών συνθηκών;
Ερώτηση 2:Τι δράσεις προσαρμογής και μετριασμού μπορείτε να πάρετε για να μειώσετε τις αρνητικές συνέπειες που προκλήθηκαν από την κλιματική αλλαγή; Πως μπορείτε να κάνετε τη διαφορά;

Γλωσσάριο

ΠροσαρμογήΣε σχέση με τους ανθρώπους, είναι η διαδικασία προσαρμογής στο σημερινό ή αναμενόμενο κλίμα και τις επιδράσεις του, με σκοπό να περιορίσει τη ζημιά ή να εκμεταλλευτεί ευεργετικές ευκαιρίες. Στα φυσικά συστήματα, είναι η διαδικασία προσαρμογής στο παρόν κλίμα και τις επιδράσεις του. Η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να διευκολύνει την προσαρμογή στο προβλεπόμενο κλίμα και τις επιδράσεις του.
Κλιματική αλλαγήΗ αλλαγή στις κλιματικές συνθήκες που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα, και η οποία αλλαγή μεταβάλλει τη σύσταση της παγκόσμιας ατμόσφαιρας και είναι επιπρόσθετη από τη φυσική κλιματική μεταβλητότητα που παρατηρείται σε παρόμοιες χρονικές περιόδους.
Υπερθέρμανση του πλανήτηΗ διαδικασία αύξησης της μέσης θερμοκρασίας των ωκεανών και της ατμόσφαιρας της Γης που προκαλείται από τις τεράστιες εκπομπές αεριών που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ως αποτέλεσμα διαφόρων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα την καύση ορυκτών καυσίμων και αλλαγών στη χρήση της γης (όπως για παράδειγμα η αποψίλωση), καθώς και από άλλες δευτερογενείς πηγές.
Ικανότητα προσαρμοστικότηταςΗ ικανότητα ενός συστήματος, θεσμού και της ανθρωπότητας να προσαρμοστεί σε διαφορετικές πιθανές συνέπειες, εκμεταλλευόμενοι/ες τις ευκαιρίες ή αντιδρώντας στις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν.
ΚλίμαTo κλίμα με την αυστηρή έννοια του όρου, γενικά ορίζεται ως το μέσο κλίμα, ή πιο αυστηρά, ως η στατιστική περιγραφή των όρων του μέσου όρου και μεταβλητότητας των σχετικών ποσοτήτων για μια συγκεκριμένη περίοδο που κυμαίνεται από μήνες μέχρι χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια. Η κλασσική περίοδος για το μέσο όρο αυτών των μεταβλητών είναι 30 χρόνια (κλιματολογικό φυσιολογικό) όπως καθορίζεται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Οι σχετικές ποσότητες είναι κυρίως μεταβλητές επιφάνειας όπως η θερμοκρασία, βροχόπτωση και άνεμος.
Ακραία καιρικά φαινόμεναΚαιρικά φαινόμενα που είναι σπάνια για ένα συγκεκριμένο μέρος και χρονική περίοδο. Όταν ένα μοτίβο ακραίου καιρού επιμένει για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως μια εποχή, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως ακραίο καιρικό φαινόμενο, ιδιαίτερα αν παράγει ένα μέσο όρο η σύνολο που είναι το ίδιο ακραίο (πχ ξηρασία ή έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια μιας εποχής).
ΕπιπτώσειςΟι συνέπειες των κινδύνων στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα, όπου οι κίνδυνοι είναι αποτέλεσμα των απειλών λόγω κλιματικών αλλαγών (συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων καιρικών φαινομένων) και ευαλωτότητας. Οι επιπτώσεις γενικά αναφέρονται στις συνέπειες στη ζωή, βιοπορισμό, υγεία και ευημερία, οικοσυστήματα και είδη, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά και υποδομές. Οι επιπτώσεις μπορεί να αναφέρονται ως συνέπειες ή αποτελέσματα που μπορεί να είναι αρνητικά ή ωφέλιμα.
Μείωση της κλιματικής αλλαγήςΗ ανθρώπινη παρέμβαση μέσω στρατηγικών, επιλογών ή μέτρων με σκοπό τη μείωση της πηγής ή την αύξηση των ‘νεροχυτών’ αεριών του θερμοκηπίου τα οποία είναι υπεύθυνα για την κλιματική αλλαγή. Παραδείγματα από μέτρα μείωσης είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαδικασίες μείωσης αποβλήτων και χρήση δημοσίων μέσων μεταφοράς μεταξύ άλλων.
Κύμα ΚαύσωναΠερίοδος έξι ημερών κατά την οποία η μεγίστη θερμοκρασία αέρα είναι 5 ºC ψηλότερη από τη μέση τιμή των καθημερινών μέγιστων θερμοκρασιών στην αναφερόμενη περίοδο (1961-1990).
ΚίνδυνοςΣυνήθως παρουσιάζεται ως η πιθανότητα περίπτωσης περιστατικού επι την επίδραση που προκλήθηκε από αυτό το περιστατικό. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κλιματικού αντικτύπου, ο όρος κίνδυνος συχνά αναφέρεται στο ενδεχόμενο αρνητικών επιπτώσεων των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, ή προσαρμογή ή πράξεις μείωσης ως απάντηση, στη ζωή, βιοπορισμό, υγεία και ευημερία, οικοσυστήματα και είδη, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά και υποδομές.

Συγχαρητήρια! Έχετε συμπληρώσει με επιτυχία τη Θεματική Ενότητα 1- Ενότητα 3

Μαθήματα-κλειδιά για την κλιματική αλλαγή”!