Θέμα 4 Πρακτικές Συμβουλές και Συχνές Ερωτήσεις

Συμβουλές #Πρακτικές συμβουλές
Συμβουλή 1:Καθορίστε τη δική σας κατανάλωση τροφής, την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγετε. Έχετε αρκετό χώρο αποθήκευσης για τα ετήσια απορρίμματα των τροφίμων σας;
Συμβουλή 2:Προσδιορίστε ποιες από τις διατροφικές σας συνήθειες μπορείτε να αλλάξετε για να μειώσετε τον αντίκτυπό σας στην κλιματική αλλαγή
Συμβουλή 3:Οι πλούσιες σε φυτικές ίνες δίαιτες μειώνουν τις εκπομπές και τείνουν επίσης να είναι πιο υγιεινές, οδηγώντας σε χαμηλότερα ποσοστά χρόνιων ασθενειών. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2016, οι συνήθεις εκπομπές θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 70 τοις εκατό με την υιοθέτηση μιας χορτοφαγικής διατροφής και 63 τοις εκατό με μια ημι-χορτοφαγική διατροφή, η οποία περιλαμβάνει τυρί, γάλα και αυγά.
Συμβουλή 4:Όσον αφορά τα τρόφιμα, επιλέγετε βιολογικά, τοπικά και εποχιακά τρόφιμα.
Ερώτηση #Συχνές Ερωτήσεις
Ερώτηση 1:Ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι τρέχουσες και μελλοντικές συνήθειες κατανάλωσης τροφίμων στην κλιματική αλλαγή;
Ερώτηση 2:Η «Ατζέντα 2030: Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 12» στοχεύει στην «εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής». Περιλαμβάνει τον στόχο 12.3: «έως το 2030, να μειωθεί στο μισό η παγκόσμια κατά κεφαλή σπατάλη τροφίμων σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτή και να μειωθούν οι απώλειες τροφίμων κατά μήκος των αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών μετά τη συγκομιδή». Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για εσάς;

Γλωσσάριο

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγήΤο τοπικό επίπεδο είναι το θεμέλιο της προσαρμογής, επομένως η στήριξη της Ε.Ε. πρέπει να συμβάλει στην αύξηση της τοπικής ανθεκτικότητας. (Σφυρηλάτηση μιας Ευρώπης ανθεκτικής στο κλίμα - η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - έγγραφο της Ε.Ε.)
Αλλαγή του κλίματοςΗ αλλαγή του κλίματος αποδίδεται άμεσα ή έμμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα, που μεταβάλλει τη σύνθεση της παγκόσμιας ατμόσφαιρας και είναι επιπρόσθετη της φυσικής κλιματικής μεταβλητότητας που παρατηρείται σε συγκρίσιμες χρονικές περιόδους.
Παγκόσμια υπερθέρμανσηΗ διαδικασία αύξησης της μέσης θερμοκρασίας των ωκεανών και της ατμόσφαιρας της Γης, που προκαλείται από μαζικές εκπομπές αερίων, οι οποίες εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που προκύπτει από μια σειρά ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα από την καύση ορυκτών καυσίμων, τις αλλαγές στη γη (όπως η αποψίλωση των δασών), καθώς και από διάφορες άλλες δευτερεύουσες πηγές.
ΚλίμαΤο κλίμα με την αυστηρή έννοια ορίζεται γενικά ως το μέσο κλίμα, όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Οι σχετικές ποσότητες του κλίματος είναι κυρίως οι μεταβλητές επιφάνειας, όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και ο άνεμος.
Δίαιτες πλούσιες σε φυτικές ίνεςΟι πλούσιες σε φυτικές ίνες δίαιτες μειώνουν τις εκπομπές και τείνουν επίσης να είναι πιο υγιεινές, οδηγώντας σε χαμηλότερα ποσοστά χρόνιων ασθενειών. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2016, οι συνήθεις εκπομπές θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 70 τοις εκατό με την υιοθέτηση μιας χορτοφαγικής διατροφής και 63 τοις εκατό με μια ημι-χορτοφαγική διατροφή, η οποία περιλαμβάνει τυρί, γάλα και αυγά.
Ετήσια αναγεννητική καλλιέργειαΚάθε ετήσιο σύστημα καλλιέργειας περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις από τις ακόλουθες έξι πρακτικές: εφαρμογή κομποστοποίησης, αμειψισπορά, πράσινες κοπριές, μειωμένη άροση ή/και βιολογική παραγωγή.
Μειωμένα απόβλητα τροφίμωνΤο ένα τρίτο των τροφίμων που παρασκευάζονται δεν φτιάχνονται από αγρόκτημα ή εργοστάσιο. Η παραγωγή τροφής που δεν τρώγεται δημιουργεί πλήθος πόρων - σπόρους, νερό, ενέργεια, γη, λίπασμα, ώρες εργασίας, οικονομικό κεφάλαιο - και παράγει αέρια θερμοκηπίου - συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου. Τα τρόφιμα αυτά είναι υπεύθυνα για το 8 % περίπου των παγκόσμιων εκπομπών.
Διαχείριση θρεπτικών συστατικώνΗ υπερβολική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων - ένα συχνό φαινόμενο στη γεωργία - δημιουργεί οξείδιο του αζώτου. Η πιο αποτελεσματική χρήση μπορεί να περιορίσει αυτές τις εκπομπές και να μειώσει την παραγωγή λιπασμάτων που απαιτούν ενέργεια. Το άζωτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά για να μειώσει αυτές τις επιδράσεις με: • Σωστή πηγή: αντιστοίχιση των ειδών των λιπασμάτων με τις ανάγκες των φυτών. • Σωστή χρονική στιγμή και κατάλληλος τόπος: χρήση λιπασμάτων για παροχή αζώτου όταν και όπου η ζήτηση καλλιεργειών είναι υψηλότερη. • Σωστό ποσοστό: λήξη της υπερβολικής εφαρμογής λιπάσματος.
Δείκτης Απώλειας ΤροφίμωνΕπικεντρώνεται στις απώλειες τροφίμων που προκύπτουν από την παραγωγή έως (αλλά δεν περιλαμβάνει) το επίπεδο λιανικής σε κάθε περιοχή.

Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσατε με επιτυχία τη Θεματική Ενότητα 2 Ενότητα 6

«Κατανάλωση τροφίμων»!