Declarație privind drepturile de autor

Toate materialele audio-vizuale au fost accesate gratuit de pe platforme de stocare online gratuite și/sau YouTube și aplică legile privind drepturile de autor. Dacă simțiți că drepturile de autor au fost încălcate, vă rugăm să ne contactați prin https://takeit-project.eu/  pentru a rezolva problema într-o manieră de justiție restaurativă.