Declarație privind drepturile de autor

Toate materialele audio-vizuale au fost accesate în mod liber de pe platforme online gratuite de imagini de stoc și/sau de pe YouTube și se aplică legile privind utilizarea echitabilă fără intenția de a încălca vreun drept de autor. Dacă considerați că au fost încălcate drepturile de autor, vă rugăm să ne contactați prin intermediul https://takeit-project.eu/ pentru a rezolva problema într-o manieră de justiție restaurativă.