Subiectul 4 Sfaturi practice și întrebări frecvente

Sfat #Sfaturi practice
Sfat 1:Identificați care sunt principalele pericole climatice care v-ar putea afecta sănătatea și aflați cum acestea ar putea crește sau scădea în viitor ca urmare a schimbărilor climatice.
Sfat 2:Pregătiți-vă pentru schimbările climatice din regiunea dumneavoastră și încercați să înțelegeți cum puteți să vă adaptați la aceste schimbări pentru a minimiza impactul negativ asupra sănătății dumneavoastră.
Sfat 3:În timpul perioadelor de căldură extremă, evitați să stați afară în cele mai fierbinți ore ale zilei, asigurați-vă că căldura nu intră în casă și identificați insulele mai răcoroase unde vă puteți răcori (spații verzi, maluri de apă, zone umbrite, centre comerciale, instituții publice etc.).
Sfat 4:În ceea ce privește alimentația, optează pentru alimente organice, locale și de sezon și încearcă să cumperi alimente din locuri care promovează și/sau implementează monitorizarea calității și siguranței alimentelor pentru a evita expunerea.
Întrebare #Întrebări frecvente
Întrebare 1:Care sunt efectele pe care clima actuală și viitoare le poate avea asupra sănătății dumneavoastră?
Întrebare 2:Ce opțiuni de adaptare la climă sunt cele mai avantajoase și durabile pentru sănătatea umană?

Glosar

Adaptarea la schimbările climaticeÎn sistemele umane, este procesul de adaptare la clima actuală sau preconizată și la efectele acesteia pentru a modera daunele sau a exploata oportunitățile. În sistemele naturale, este procesul de adaptare la climatul actual și la efectele acestuia; intervenția umană poate facilita adaptarea la climatul așteptat și la efectele acestuia.
Schimbările climaticeSchimbare a climei, atribuită direct sau indirect activității umane, care modifică compoziția atmosferei globale și care se adaugă la variabilitatea naturală a climei observată în perioade de timp comparabile.
Încălzirea globalăProcesul de creștere a temperaturii medii a oceanelor și a atmosferei Pământului, cauzat de emisiile masive de gaze care intensifică efectul de seră și care rezultă dintr-o serie de activități umane, în special din arderea combustibililor fosili și din schimbări în utilizarea terenurilor (cum ar fi defrișările), precum și din diverse alte surse secundare.
ClimaClima, în sens strict, este definită în general ca fiind clima medie sau, mai riguros, ca fiind descrierea statistică în termeni de medie și variabilitate a unor mărimi relevante pe o perioadă de timp care variază de la câteva luni la mii sau milioane de ani. Perioada clasică pentru media acestor variabile este de 30 de ani (normă climatologică), așa cum este definită de Organizația Meteorologică Mondială. Cantitățile relevante sunt în principal variabile de suprafață, cum ar fi temperatura, precipitațiile și vântul.
Confort bioclimatic/termicStare care exprimă satisfacția față de mediul termic înconjurător. Aceasta corespunde unei situații în care intervalul de temperatură în care corpul unei persoane se simte confortabil variază între 36 și 37°C. Pentru a se menține în acest interval, există un schimb de căldură între corpul uman și mediul în care se află, în funcție de metabolismul fiecărei persoane. Există cinci procese importante în acest schimb de căldură: conducția termică, convecția, radiația, evaporarea transpirației și respirația.
Eveniment meteorologic extremEveniment meteorologic rar întâlnit într-un anumit loc și într-o anumită perioadă a anului. Atunci când un model meteorologic extrem persistă o anumită perioadă de timp, cum ar fi un sezon, poate fi clasificat ca un eveniment meteorologic extrem, în special dacă produce o medie sau un total care este el însuși extrem (de exemplu, secetă sau precipitații abundente pe parcursul unui sezon).
ExpunerePrezența oamenilor, a mijloacelor de subzistență, a serviciilor și resurselor de mediu, a infrastructurii sau bunuri economice, sociale sau culturale în locuri care ar putea fi afectate în mod negativ.
ImpacturiConsecințele pericolelor care se manifestă în sistemele naturale și umane, unde riscurile rezultă din interacțiunile dintre pericolele legate de climă (inclusiv fenomenele meteorologice extreme) și vulnerabilitate. Impactul se referă, în general, la efectele asupra vieții, mijloacelor de subzistență, sănătății și bunăstării, ecosistemelor și speciilor, bunurilor economice, sociale și culturale și infrastructurii. Impacturile pot fi denumite consecințe sau rezultate și pot fi negative sau benefice.
CaniculaO perioadă de șase zile în care temperatura maximă a aerului este cu 5ºC mai mare decât valoarea medie a temperaturilor maxime zilnice din perioada de referință (din 1961 până în 1990).
Rezervoare ZooSpații care adăpostesc vectori purtători de boli.
RiscDe obicei se prezintă ca probabilitatea de apariție a unui eveniment înmulțit cu impactul cauzat de acel eveniment. În contextul evaluării impactului climatic, termenul de risc este adesea utilizat pentru a se referi la potențialul de consecințe negative ale unui pericol legat de climă sau ale răspunsurilor de adaptare sau de atenuare a acestuia asupra vieții, mijloacelor de trai, sănătății și bunăstării ecosistemelor și speciilor, bunurilor economice, sociale și culturale și infrastructurii.
Vector de boalăFiință vie capabilă să transmită un agent infecțios, în mod activ sau pasiv.

Foarte bine! Ați finalizat cu succes Aria tematică 2 – Modulul 4

“Sănătatea umană”!