Subiectul 4 Sfaturi practice și întrebări frecvente

Sfat #Sfaturi practice
Sfat 1:Aflați mai multe despre riscurile climatice din regiunea dumneavoastră. Autoritățile locale și protecția civilă vă pot oferi informații relevante pe această temă.
Sfat 2:Evaluați riscurile climatice la care sunteți expus în prezent, aflați cum pot evolua acestea odată cu schimbările climatice și identificați-le pe cele care sunt cele mai importante pentru siguranța dumneavoastră.
Sfat 3:Pregătiți-vă pentru riscurile cele mai imediate, dar luați în considerare și riscurile pe termen mediu, care ar putea să vă oblige să adoptați opțiuni de adaptare mai costisitoare sau mai dificile (cum ar fi migrația).
Sfat 4:Împărtășiți informațiile și cunoștințele pe care le dobândiți despre riscurile climatice cu familia și comunitatea dumneavoastră. O comunitate mai bine informată este o comunitate mai rezistentă.
Întrebare #Întrebări frecvente
Întrebare 1:Care sunt efectele pe care clima actuală și viitoare le poate avea asupra siguranței dumneavoastră?
Întrebare 2:Care sunt opțiunile prioritare pe care ar trebui să le adoptați pentru a vă reduce vulnerabilitatea la riscurile climatice și pentru a vă spori rezistența la clima actuală și viitoare?

Glosar

AdaptareÎn ceea ce privește oamenii, este vorba de procesul de adaptare la clima actuală sau preconizată și la efectele acesteia, pentru a modera daunele sau pentru a exploata oportunitățile benefice. În sistemele naturale, este procesul de adaptare la climatul actual și la efectele acestuia; intervenția umană poate facilita adaptarea la climatul așteptat și la efectele acestuia.
Schimbările climaticeSchimbare a climei, atribuită direct sau indirect activității umane, care modifică compoziția atmosferei globale și care se adaugă la variabilitatea naturală a climei observată în perioade de timp comparabile.
Încălzirea globalăProcesul de creștere a temperaturii medii a oceanelor și a atmosferei Pământului, cauzat de emisiile masive de gaze care intensifică efectul de seră și care rezultă dintr-o serie de activități umane, în special din arderea combustibililor fosili și din schimbări în utilizarea terenurilor (cum ar fi defrișările), precum și din diverse alte surse secundare.
Capacitate adaptivăCapacitatea unui sistem, a unei instituții și a omenirii de a se adapta la diferite impacturi potențiale, profitând de oportunități sau reacționând la consecințele care ar putea rezulta.
ClimaClima, în sens strict, este definită în general ca fiind clima medie sau, mai riguros, ca fiind descrierea statistică în termeni de medie și variabilitate a cantităților relevante pe o perioadă care variază de la luni la mii sau milioane de ani. Perioada clasică pentru media acestor variabile este de 30 de ani (normă climatologică), așa cum este definită de Organizația Meteorologică Mondială. Cantitățile relevante sunt în principal variabile de suprafață, cum ar fi temperatura, precipitațiile și vântul.
Eveniment meteorologic extremFenomene meteorologice care sunt rare într-un anumit loc și într-o anumită perioadă a anului. Atunci când un model meteorologic extrem persistă pentru o anumită perioadă de timp, cum ar fi un sezon, poate fi clasificat ca un eveniment meteorologic extrem, în special dacă generează o medie sau un total care este el însuși extrem (de exemplu, secetă sau precipitații severe pe parcursul unui sezon).
ExpunerePrezența oamenilor, a mijloacelor de subzistență, a serviciilor și resurselor de mediu, a infrastructurii sau a activelor economice, sociale sau culturale în locuri care ar putea fi afectate în mod negativ.
Val de căldurăO perioadă de șase zile în care temperatura maximă a aerului este cu 5ºC mai mare decât valoarea medie a temperaturilor maxime zilnice din perioada de referință (1961-1990).
RiscProbabilitatea de apariție a unui eveniment înmulțită cu impactul cauzat de acel eveniment.
Vector de boalăFiință vie capabilă să transmită un agent infecțios, în mod activ sau pasiv.
Vulnerabilitatea climaticăMăsura în care un sistem este susceptibil și incapabil să facă față efectelor negative ale schimbărilor climatice, inclusiv variabilitatea și extremele climatice.

Foarte bine! Ați finalizat cu succes Aria tematică 2 – Modulul 5

“Siguranța personală”!